Category Archives: Dịch vụ sau bán hàng

Dịch vụ sau bán hàng luôn được Thaco chú trọng đầu tư. Qua đó Thaco ngày càng tạo được niềm tin nơi người tiêu dùng bằng những sản phẩm chất lượng tốt. Ngoài những sản phẩm xe ô tô tải chất lượng, Thaco còn phát triển hệ thống dịch vụ sau bán hàng như phụ tùng chính hãng.

Hệ thống dịch vụ ưu đãi, chăm sóc khách hàng đã tin tưởng Thaco. Các chương trình ưu đãi như tặng phiếu bảo dưỡng, lọc khí nạp, công bảo dưỡng. Xe tải Thaco đã trở nên phổ biến với lượng xe bán ra ngày càng nhiều.

Dịch vụ sau bán hàng luôn được Thaco chú trọng đầu tư. Qua đó Thaco ngày càng tạo được niềm tin nơi người tiêu dùng bằng những sản phẩm chất lượng tốt. Ngoài những sản phẩm xe ô tô tải chất lượng, Thaco còn phát triển hệ thống dịch vụ sau bán hàng như phụ tùng chính hãng.

Hệ thống dịch vụ ưu đãi, chăm sóc khách hàng đã tin tưởng Thaco. Các chương trình ưu đãi như tặng phiếu bảo dưỡng, lọc khí nạp, công bảo dưỡng. Xe tải Thaco đã trở nên phổ biến với lượng xe bán ra ngày càng nhiều.

0905.036.081