Category Archives: Thông Tin và Sự Kiện

Thông Tin và Sự Kiện về các chương trình khuyến mãi, ưu đãi dành cho khách hàng của Thaco. Đặc biệt là những khách hàng đang có dự định mua xe ô tải. Với nhu cầu sử dụng hoặc kinh doanh. Xe tải Thaco là sản phẩm có thể đáp ứng tốt các nhu cầu của khách hàng.

Các kiến thức về hệ thống điều khiển động cơ. Hệ thống vận hành của xe như: hệ thống phanh, hệ thống lái. Cập nhật các thông tin và sự kiện sớm nhất để đem lại kiến thức và quyền lợi cho quý khách hàng.

Thông Tin và Sự Kiện về các chương trình khuyến mãi, ưu đãi dành cho khách hàng của Thaco. Đặc biệt là những khách hàng đang có dự định mua xe ô tải. Với nhu cầu sử dụng hoặc kinh doanh. Xe tải Thaco là sản phẩm có thể đáp ứng tốt các nhu cầu của khách hàng.

Các kiến thức về hệ thống điều khiển động cơ. Hệ thống vận hành của xe như: hệ thống phanh, hệ thống lái. Cập nhật các thông tin và sự kiện sớm nhất để đem lại kiến thức và quyền lợi cho quý khách hàng.

0905.036.081